بسته به نوع فرهنگ تعبیر خوابی که از آن استفاده می کنید، ممکن است دریابید که رویای شما اضطراب کاری، احساس شرم یا خجالت را نشان می دهد، یا حتی ممکن است نشان دهنده یک احساس درونی سرکوب شده باشد. رویاها می توانند بینش مفیدی را در مورد زندگی ما ارائه دهند، اما علیرغم آن چه که هالیوود یا رمان مورد علاقه شما ممکن است به شما القا کند، هیچ مطالعه ای وجود ندارد که نشان دهد رویاها می توانند کارهای درونی ما را آشکار کنند.

دیررد بارت، روانشناس و محقق خواب در دانشکده پزشکی هاروارد گفت: واقعاً هیچ تحقیقی وجود ندارد که از دیدگاه آشکارسازی رازها در خواب پشتیبانی کند. رویاها حاوی هیچ نمادی نیستند. هیچ فرهنگ لغت یا مترجم رویایی نمی تواند به شما بگوید که یک رویا به معنای واقعی چیست.

انسان ها مدت هاست که به دنبال معنای خواب هایشان هستند. بین النهرین و مصریان باستان خواب را پیام های خدایان می دانستند. یونانیان و رومی ها از خواب برای پیش بینی آینده استفاده می کردند.

اما روانشناس قرن نوزدهم زیگموند فروید معتقد است نشانه ها در رویاها، حاوی حقایق پنهانی در مورد خود ما هستند. وی پیشنهاد داد که رویاها به عنوان نوعی تحقق آرزو عمل می کنند و آرزوهای عمیقا سرکوب شده ما را آشکار می کنند. از زمان فروید، علم رویا به صورت جدی مورد مطالعه قرار گرفت و واقعیت هایی را نشان داد که کمی عجیب تر از آن چه فروید پیشنهاد کرده است، می باشد. رویاها رمزنگاری شده یا تخیلی نیستند. در حقیقت، خواب دیدن چیزی شبیه به فکرهای روزمره شما نسبت به آن چه ممکن است بدانید است.

اما این بدان معنا نیست که رویاها بی معنی هستند. تحقیقات نشان می دهند زمانی که در حال رویاپردازی هستیم، در واقع در حال پردازش همان علایق، خاطرات و نگرانی هایی هستیم که به طور عادی در طول روز به آن ها فکر می کنیم. ما درگیری های ذهنی مختلفی مانند خیالات و آرزو داریم، به فکر تهدید و ترس هستیم و به زندگی اجتماعی و عزیزان خود فکر می کنیم. بنابراین رویاها دارای معنای روانشناختی به عنوان پسوند افکار و نگرانی های بیدارکننده ما هستند.

خواب ها بیشتر از آن چه که تصور می کنیم شبیه افکار واقعی و زمان بیداری ما هستند، در حالی که خوابیم و مغز ما بسیار متفاوت عمل می کند. وقتی که خواب هستیم ذهن ما از لحظ بیوشیمیایی بسیار متفاوت تر از زمان بیداری عمل می کند.

فعالیت بخش های مختلف مغز در هنگام خواب بسیار متفاوت با یکدیگر هستند. برخی از قسمت های مغز ما بسیار کم تر فعال می شوند در حالی که برخی بخش ها فعال تر می گردند. به عنوان مثال قشر بینایی ثانویه، بخشی از مغز ما که تصاویر را تشکیل می دهد، بسیار فعال تر می شود و به ما در تولید تصاویر واضح که در هنگام خواب می بینیم کمک می کند. در همین حال فعالیت قشر جلوی مغز که به طور معمول افکار ما را محدود می کند، کم تر می شود. در هنگام خواب دیدن یک دیالوگ بین قسمت هایی از ذهن که به معنای نمادین تر عمل می کنند و بخش هایی از ذهن که منطقی کار می کنند، شکل می گیرد اما در واقع هیچ فرمولی برای تفسیر رویاها وجود ندارد.

کد خبر: 53612357

برچسب‌ها

پربازدید

پربحث

آخرین خبرها