محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس گفت: در جلسه علنی فردای مجلس تکلیف اعتبارنامه بسیاری از منتخبان تعیین خواهد شد.

محمد صالح جوکار با بیان اینکه امروز زمان اعتراضات احتمالی به اعتبارنامه‌های منتخبین به شعب ۱۵ گانه به اتمام می‌رسد، اظهار کرد: امروز شعب گزارش خود درباره تائید اعتبارنامه منتخبان را به هیات رییسه می فرستد تا رییس مجلس در جلسه فردا آن ها را اعلام کند.

وی افزود: اگر اعتراضی به اعتبارنامه‌ای وجود داشت موضوع به کمیسیون تحقیق ارجاع داده می‌شود تا مجددا آن اعتبارنامه در  کمیسیون بررسی شود. بعد از بررسی در کمیسیون تحقیق گزارش آن صحن علنی قرائت شده و آن منتخب نیم ساعت وقت دفاع دارد سپس در صحن علنی رای گیری صورت می‌گیرد.

منتخب یزد در جمع بندی گفت: براین اساس فردا تکلیف بسیاری از اعتبارنامه‌های منتخبین تعیین و پیش بینی می شود که بسیاری از اعتبارنامه ها تصویب شود. بعد از آن نوبت به مشخص شدن کمیسیون‌های نمایندگان است که این موضوع هم در شعب انجام می‌شود اگر تقاضای عضویت نمایندگان در کمیسیونی بیش از اندازه باشد روسای شعب در جلسه‌ای در این باره تصمیم گیری خواهند کرد.

به گزارش ایسنا، طبق آیین نامه مجلس شعبه به موظف است حداقل ۲۴ ساعت قبل از بررسی اعتبارنامه از معترض یا معترضان جهت توضیح اعتراض و از نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض قرار گرفته جهت دفاع دعوت به عمل آورد. عدم حضور هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست. معترض یا معترضان در صورت عدم حضور غیرموجه در شعبه، در جلسه علنی حق اعتراض ندارند. موجه بودن عدم حضور باید به تأیید هیأت رئیسه مجلس برسد. اگر عدم حضور، موجه بود فقط یک بار دیگر جلسه شعبه ظرف مدت پنج روز مجدداً تشکیل می‌شود و نظر خود را اعلام می کند؛ هیچ شعبه ای نمی تواند تقدیم گزارش خود را بیش از پنج روز کاری از تاریخ دریافت پرونده به تعویق اندازد. درصورتی که تأخیر به حکم ضرورت پیش آمده باشد، رئیس و در غیاب او نائب رئیس شعبه مکلف است هیأت رئیسه مجلس را مطلع سازد. هرگاه هیأت رئیسه علت را موجه دانست، موضوع را دوباره به همان شعبه و درغیر این صورت به شعبه بعد ارجاع می‌نماید که ظرف پنج روز کاری پس از دریافت پرونده، گزارش دهد.

کمیسیون تحقیق حداکثر ظرف مدت پانزده روز به دلایل و توضیحات کتبی شعب و معترض یا معترضان رسیدگی می کند و پس از استماع و بررسی توضیحات معترض یا معترضان و دفاعیات کتبی یا حضوری نماینده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال می‌کند. درصورتیکه تعداد معترضان بیش از سه نفر  باشد می توانند سه نفر را به صورت مکتوب معرفی کنند تا در شعبه و کمیسیون تحقیق جهت ارائه توضیحات لازم حضور یابند کمیسیون تحقیق موظف است حداقل بیست و چهار ساعت قبل از رسیدگی به اعتبارنامه از معترض یا معترضان و نماینده‌ای که اعتبارنامه اش مورد اعتراض واقع شده است دعوت به عمل آورد.

چنانچه کمیسیون تحقیق، اعتبارنامه ردشده از سوی شعبه را رسیدگی کند و نظر به تأیید اعتبارنامه داشته باشد، گزارش آن برای تصمیم‌گیری مجلس در دستور کار قرار می‌گیرد و در صورتی که نظر کمیسیون مبنی بر رد اعتبارنامه باشد گزارش آن حداکثر به مدت پانزده دقیقه در مجلس مطرح و ادله رد اعتبارنامه ارائه می‌شود. نماینده‌ای که اعتبارنامه اش توسط کمیسیون رد شده است حداکثر به مدت سی دقیقه فرصت دارد تا از خود دفاع کند، ضمن اینکه می‌تواند بخشی از وقت خود را حداکثر به دو نفر از نمایندگان واگذار کند، سپس گزارش کمیسیون تحقیق به رأی گذاشته می شود، چنانچه رد اعتبارنامه به تصویب مجلس نرسد، رئیس جلسه تصویب آن را اعلام می کند. درصورتیکه کمیسیون تحقیق ظرف مدت پانزده روز نظر خود را به مجلس اعلام نکند، نماینده‌ای که اعتبارنامه اش مورد اعتراض واقع شده است یا پانزده نفر از نمایندگان می‌توانند طرح اعتبارنامه را در صحن مجلس از هیأت رئیسه درخواست کنند و هیأت رئیسه موظف است در اولین فرصت گزارش شعبه را در دستور کار مجلس قرار دهد تا مطابق این ماده مورد رسیدگی قرار گیرد. به جای نظر کمیسیون، نظر شعبه به مدت پانزده دقیقه مطرح می‌شود.

کد خبر: 50272264

برچسب‌ها

پربازدید

پربحث

آخرین اخبار