شهرستان تفتان با اعلام دولت و با ترکیب دهستان‏‌های اسکل‏ آباد و تفتان جنوبی و شهر نوک‏ آباد، بخش نازیل و بخش گوهرکوه در استان سیستان و بلوچستان ایجاد خواهد شد.

به گزارش سلام نو و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ با اصلاح تقسیمات کشوری به شرح زیر موافقت کرد:

مرکز دهستان نازیل بخش نوک ‏آباد شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان، به روستای بهرآباد و مرکز دهستان اسکل‏ آباد بخش یاد شده به روستای اسکل‏ آباد تغییر می‌یابد.

همچنین، دهستان چاه احمد از ترکیب روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‏‌های زیر، مطابق نقشه شماره (۱) پیوست که تایید شده به مهر دفتر ‏هیئت دولت است، در بخش نوک ‏آباد ایجاد می‌شود:

۱ - موتور بلوچ  ۲ - موسی‏ آباد  ۳ - علی‏ آباد  ۴ - یوسف‏ آباد  ۵ - موتور عبدالنبی ۶ - حسن ‏آباد  ۷ - گل‏ آباد  ۸- حسین‏ آباد  ۹ - علم ‏آباد ۱۰ - چاه احمد ۱۱ -اکبرآباد  ۱۲ - نبی‏ آباد  ۱۳ - خیرآباد  ۱۴ - موتور حاجی پیر محمد  ۱۵- محمدآباد شه‏ دوست  ۱۶- محمودآباد  ۱۷- امیدآباد ۱۸- موتور حاج رسول  ۱۹ - حسین‏ آباد  ۲۰- موتور گلاب  ۲۱- ملک‏ آباد  ۲۲ - توکل‏ آباد گل زمان  ۲۳ - سعیدآباد ۲۴ - رحیم ‏آباد  ۲۵ - محمدآباد پایین تلارک ۲۶- وحیدآباد  ۲۷- موتور عمر  ۲۸- گل ‏آباد چاه شور  ۲۹- چاه مجید  ۳۰- محمدآباد شه نور  ۳۱- میان بازار کهنک ۳۲- جیهل ‏آباد ۳۳ - لال ‏آباد هوتی ۳۴ - اسلام ‏آباد ۳۵ - نعیم ‏آباد ۳۶ - ده دوست محمد ۳۷ - چاه منصور ۳۹ - موتور نواب ۴۰- موتور حاجی موسی شه بخش ۴۱- شورآباد.

روستای چاه احمد به عنوان مرکز دهستان چاه احمد تعیین می‏ شود و دهستان شیرآباد از ترکیب روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‏های زیر، مطابق نقشه شماره (۲) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر ‏هیئت دولت است، در بخش نوک‏ آباد ایجاد می‌شود:

۱ ـ شیرآباد ۲ ـ حبیب ‏آباد ۳ ـ موتور عبدالکریم ۴ ـ مرادآباد ۵ - بک ۶ ـ نچاپ ۷ ـ ده بالا ۸ ـ نورآباد ۹-  کاواری ۱۰- عبد محمدآباد ۱۱- تخت شاپ ۱۲- حمل‏ آباد ۱۳- دهکده کوثر ۱۴- حسن‏ آباد ۱۵ ـ. بوک ۱۶ ـ شهید شاه نظر ۱۷ ـ عزیزآباد ۱۸ ـ حافظ‏ آباد ۱۹ ـ بهادرآباد ۲۰ ـ الله‏ آباد ۲۱ ـ ابراهیم‏ آباد ۲۲-  ناصرآباد ۲۳- حاجی‏ آباد ۲۴-  شهید رسولی ۲۵- فیصل‏ آباد ۲۶- ولی‏ آباد  ۲۷- بهشتی ‏آباد ۲۸ - سیدآباد ۲۹- ملک ‏آباد ۳۰- اسلام ‏آباد ۳۱- چاه بولانزهی ۳۲ - نعمت ‏آباد ۳۳ - نورآباد ۳۴ - موتور نادر ۳۵ - موتور حاجی اکبر ۳۶- موتور حاجی چراغ ۳۷- حاجی ‏آباد سرخ دک ۳۸- اسماعیل‏ آباد ۳۹ ـ یعقوب‏ آباد ۴۰ ـ میران دشت.

روستای کاواری به عنوان مرکز دهستان شیرآباد تعیین و بخش نازیل از ترکیب دهستان‏های نازیل و چاه احمد در شهرستان خاش ایجاد می‌شود.

همچنین، روستای نازیل به عنوان مرکز بخش نازیل تعیین و بخش گوهرکوه از ترکیب دهستان‏ های گوهرکوه و شیرآباد در شهرستان خاش ایجاد می‏ شود.

روستای شیرآباد به عنوان مرکز بخش گوهرکوه تعیین و شهرستان تفتان از ترکیب بخش‏های زیر در استان سیستان و بلوچستان ایجاد می‌شود:

۱ ـ بخش مرکزی شامل دهستان‏های اسکل‏ آباد و تفتان جنوبی و شهر نوک‏ آباد.

۲ ـ بخش نازیل.

۳ ـ بخش گوهرکوه.

روستای دهپابید به عنوان مرکز بخش مرکزی شهرستان تفتان و شهر نوک ‏آباد به عنوان مرکز شهرستان تفتان تعیین می‏ شود.

/ایسنا

کد خبر: 36902399

برچسب‌ها

پربازدید

پربحث

آخرین اخبار