از مجلس اول بعد از انقلاب اسلامی چهار رییس جمهور یعنی آقایان خامنه‌ای، هاشمی، خاتمی و روحانی و سه نخست وزیر یعنی آقایان بازرگان، رجایی و باهنر برآمدند که همین مهر تاییدی است بر حرف حسن روحانی مبنی بر کیفیت مجلس نخست.

سلام نو – سرویس سیاسی:  حسن روحانی، رییس جمهور ایران بعد از مدت‌ها حرف بی حاشیه زدن یک بار دیگر به موضوعی چالش برانگیز و مهم اشاره کرد و آن شیوه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، به خصوص انتخابات مجلس، است. او در جلسه هیات دولت گفت: «بهترین مجلس در طول تاریخ انقلاب اسلامی مجلس اول بود که در آن نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان وجود نداشت و حتی منافقین هم در آن ثبت نام کردند.»

همین سخنان روحانی کافی بود تا عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان به سرعت دست به کار شود و پاسخ حسن روحانی را بدهد. او در حساب توییتر خود نوشت: «از آقای رییس جمهور انتظار آن بود تا همگان را به اجرای مُرّ قانون و احترام به آن دعوت کند. نه آن که با هیجان سیاسی نهادهای مسوول را به عدم رعایت قانون فراخواند.»

کدخدایی همچنین تاکید کرد: «مطالب امروز آقای رییس جمهور نادیده انگاشتن قانون اساسی و قانون انتخابات است.»

چند نکته درباره واکنش شتاب‌زده عباسعلی کدخدایی قابل توجه است که بهتر است سخنگوی شورای نگهبان به آن‌ها دقت کند.

اول اینکه آقای کدخدایی که چنان بر اجرای مُرّ قانون و احترام به آن تاکید دارند بهتر است به جای پاسخ دادن به رییس جمهور در توییتر کمی دندان بر جگر می‌فشردند و در جلسه شورای نگهبان یا جلسه با رسانه‌ها پاسخ ایشان را می‌دادند، نه در توییتری که به شکل قانونی فیلتر است و ایشان و دوستانشان، برخلاف رییس جمهور و عموم مردم، با این فیلتر موافق هستند.

دوم اینکه حسن روحانی به عنوان رییس جمهور کشور و یکی از سابقون انقلاب اسلامی حق ندارد از نظر خودش بهترین مجلس تاریخ انقلاب را مشخص کند؟ مثلا آقای جنتی و کدخدایی روزی دلباخته آقای احمدی‌نژاد بودند ایرادی داشت؟ ایشان را رییس جمهور یگانه می‌دانستند و دولتش را بهترین دولت‌ها ایرادی داشت؟ البته طرفداری در قامت عضو شورای نگهبان داستان دیگری است.

سوم اینکه حسن روحانی هیچ کس، به خصوص شورای نگهبان، را به بی قانونی فرانخوانده! او صرفا رویه قانونی ابتدای انقلاب و نقش قانونی شورای نگهبان در ابتدای انقلاب و قانون اساسی را به رویه فعلی و تفسیر خاص شورا از نظارت استصوابی ترجیح می‌دهد و می‌گوید رویه قانونی پیشین خروجی بهتری داشته. در نهایت هم می‌توان گفت او به شورای نگهبان پیشنهاد داده به اصول اصلی انقلاب بازگردد که حتی مارکسیست‌ها هم اجازه اظهار نظر داشتند که قطعا به معنای فراخواندن به به بی‌قانونی نیست.

چهارم اینکه کاش آقای کدخدایی این حساسیت را در مواردی چون حمایت اعضای آن شورا از احمدی‌نژاد، قانون شکنی‌ها آن دولت ، جهت گیری‌های آقای جنتی و حتی دعوای اخیر میان آقایان یزدی و آملی داشتند، نه اینکه پای توییتر نشسته باشند سریع و سیر به یک اظهار نظر قانونی و دقیق رییس جمهور پاسخ دهند.

پنجم اینکه آقای کدخدایی که بارها در سخنان مختلف بر قانون و مرّ قانون تاکید کرده‌اند بیایند و بگویند نظارت "استصوابی" کجای قانون اساسی سال 58 یا بازنگری 68 یا مذاکرات مربوط به این دو قانون آمده است؟ اگر بحث ایراد قانونی باشد که به همین استصواب خود تفسیر کرده شورای نگهبان است که با تصویب نمایندگان قانون شده که اگر روزی عزم تغییر آن کنند عملا نمی‌توانند چون شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی تشخیص می‌دهد! آن هم وقتی که قانون اساسی حرفی از نظارت استصوابی نزده.

در آخر هم برای روشن شدن ذهن آقای کدخدایی باید گفت سخن روحانی درباره بهترین بودن مجلس اول اتفاقا از دقیق‌ترین سخنان رییس جمهور در تمام سال‌های گذشته است. با وجود عدم حضور شورای نگهبان در آن مجلس اکثریت مجلس در اختیار گروه‌های اسلامگرا از جمله حزب جمهوری و نهضت آزادی بود و باز هم در همان اکثریت باز هم اکثریت با حزب جمهوری یعنی حزب روحانیون نزدیک به امام بود.

از آن مجلس چهار رییس جمهور یعنی آقایان خامنه‌ای، هاشمی، خاتمی و روحانی و سه نخست وزیر یعنی آقایان بازرگان، رجایی و باهنر برآمدند که همین مهر تاییدی است بر حرف حسن روحانی مبنی بر کیفیت مجلس نخست.

در نهایت بهتر است آقای کدخدایی به جای عکس العمل شتاب‌زده و سیاست‌زده به سخنان بر حق حسن روحانی کمی تاریخ و کمی قانون اساسی را مرور کنند و این قدر برای توییت زدن عجله نکنند!

کد خبر: 31067779

برچسب‌ها

پربازدید

آخرین خبرها