مقایسه گزارش خبری شبکه اول سیما در یکی از مهم ترین بخش ها (ساعت 14) دربارۀ سخنان رییس جمهوری آن هم در جمع مدیران رسانه ها با آنچه در فضای مجازی و در رسانه های دیگر منتشر شد نشان می دهد صدا وسیما انگیزه های سیاسی را بر دغدغه های رسانه ای و اقناع مخاطب ترجیح می دهد. 

به گزارش سلام نو، در این بخش خبری بخش هایی از سخنان امیر محبیان و مدیران روزنامه های خراسان و آفتاب یزد و خبرگزاری ایسنا و خبرنگار خودشان خانم المیرا شریفی مقدم و مدیر مسوول روزنامه سازندگی پخش شد و جالب این که در معرفی سید افضل موسوی مدیر مسوول روزنامه سازندگی به «موسوی، فعال رسانه» بسنده شد در حالی که اتفاقا او تنها مدیر مسوول روزنامه است و اصطلاحا فعال رسانه ای به حساب نمی آید زیرا فعال رسانه ای به چهره هایی اطلاق می شود که در رسانه ها به یادداشت و تحلیل نویسی شهرت دارند و مردم با نام و نوشته هاشان آشنایند و البته غالبا دعوت نشده بودند.

بخش خبری ساعت 14 ترجیح داد آن بخش از سخنان حسن روحانی را انعکاس دهد که گفته بود از مشاهدۀ چهره های مردم پی می برد که چقدر ناراحت یا خوش حال هستند.

مهم ترین سخن رییس جمهوری در این دیدار که تلویزیون سانسور کرد بحث قابلیت اصل 59 قانون اساسی برای برگزاری رفراندوم و مراجعه مستقیم به آرای مردم و اختیارات ویژه در وضعیت غیر عادی بود. روحانی معتقد است در شرایط ویژه به اختیارات ویژه نیاز دارد و همان اختیاراتی را لازم می داند که در دهۀ 60 به شورای عالی پشتیبانی جنگ، اعطا شده بود.

همچنین اگر نگاه تلویزیون واقعا رسانه ای بود به این جملۀ روحانی توجه نشان می دادند که در سال 83 بحث رفراندوم هسته ای را با رهبری در میان گذاشته ولی با تغییر دولت روندها تغییر کرده است.

مقایسه گزارش خبری شبکه اول سیما در یکی از مهم ترین بخش ها (ساعت 14) دربارۀ سخنان رییس جمهوری آن هم در جمع مدیران رسانه ها با آنچه در فضای مجازی و در رسانه های دیگر منتشر شد نشان می دهد صدا وسیما انگیزه های سیاسی را بر دغدغه های رسانه ای و اقناع مخاطب ترجیح می دهد.

مخاطبی که از طرق دیگر آگاه شده رییس جمهوری در این دیدار دربارۀ اختیارات ویژه و رفراندوم صحبت کرده است.

این پرسش هم درمی گیرد که اگر نوع پوشش رسانه ای دیدار رییس جمهوری با مدیران رسانه ها این گونه است در اتفاقات دیگر چگونه است؟

سیاست گذاران صدا وسیما البته چنین شأنی برای رییس جمهوری قایل نیستند. انگاراو تنها باید درباره وضعیت اقتصادی و معیشتی سخن بگوید . هر چند بعدتر که بخواهد بحث رفراندوم را نقد کنند برای کسانی که تنها بیننده تلویزیون رسمی هستند این پرسش به میان می آید که مگر دربارۀ رفراندوم صحبت کرده بود؟!/انتخاب

کد خبر: 17215257

برچسب‌ها

پربازدید

پربحث

آخرین خبرها